MY WORLD E-BOOK

Az Én Világom

Vers & Ige Gyüjtemény E-book

Letölthető: Kattints a Képre!

Facebook

Ige Galéria

        Ige Galéria 

       Katt a Képre

 

Látogató számláló

0
0
1
3
2
5
8
Blog
2017.12.20 11:05

Ne engedd, hogy a pletyka, hazugságok, trágár szavak szétrombolják a kapcsolataid!

 

Az Úr Jézus ezt tanítja: Amivel tele van a szív, azt szólja a száj. (Lukács 6, 45)
Az a tény, hogy mi emberek tudunk beszélni (Isten földi teremtményei között egyedüliként!) óriási kiváltság, hatalmas lehetőség, és súlyos felelősség.
Kicsiny testrészükkel, a nyelvükkel nagy kárt okozhatunk az egész életünket is beszennyezheti. A trágár szavak minden esetben trágár szavak, a hazugság mindenki szájából hazugság. Aki így beszél, az romlott szívű ember. A hazugság halálos méreg. A rágalmazás, fecsegés, illetve pletyka bűne “A rágalmazó titkokat fed fel, azért a fecsegővel ne barátkozz!”Tanácsolja a Biblia (a Példabeszédek 20:19-ben). A pletykás emberek vagy tovább adják mások titkát, vagy ártatlanul rágalmazzák embertársaikat. De minden esetben nagy kárt, sok bánatot, és félreértést okoznak.A családi életet és a közéletet egyaránt jótékonyan gyógyító tanítás a Hegyi Beszédben ez: A ti beszédetekben az igen legyen igen, a nem pedig nem, ami pedig túlmegy ezen, az a gonosztól van. (Máté 5:37)

Jakab apostol így írt róla:
Ime a hajókat, bármilyen nagyok, és bármilyen erős szelek hajtjáis őket, egy egész kis kormányrúddal oda lehet irányítani, ahova a kormányos akarja. Ugyanígy a nyelv is milyen kicsi testrész,mégis nagy dolgokkal kérkedik. 
..a nyelv...tûz...egész testünket beszennyezi és lángba borítja egész életünket...
...az emberek közül senki sem tudja megszelídíteni...Ezzel áldjuk az Urat és Atyát és ezzel átkozzuk az Isten hasonlatosságára teremtett
embereket: ugyanabból a szájból jön ki az áldás és az átok. 
Testvéreim, nem kellene ennek így lennie. (Jakab 3:4-10.)
Bölcs Salamon pedig a következõképen nyilatkozott: Élet és halál van a nyelv hatalmában, amelyiket szereti az ember, annak a gyümölcsét eszi. (Példabeszédek 18:21.)

Nagyon sok bûnt követhetünk el nyelvünkkel az egyik a pletykálkodás ami egy súlyos bűn!
A viszálykodás bűnét. “...a viszálykodó ember... perpatvart szít.”Olvassuk a Példabeszédek 26:21-ben. 
Kiváltság a beszéd képessége, mert az állatok nem képesek rá.
Kiváltság a beszéd az ember számára azért is, mert isteni képesség. A bálványok némák fejtegeti Jeremiás (10:1-10) –, de az élő Isten szól az emberekhez.
Lehetőség is a beszéd, mert minden más közlési módnál gazdagabb és hatékonyabb módja az információcserének, feltárulkozásnak, kapcsolatteremtésnek és a kapcsolataink ápolásának.
Ugyanakkor felelősséget is terhel ránk az, hogy beszélni tudunk: felelősség, hogy mit mondunk és mit hallgatunk el.
Amit megbecsülünk, azt tisztán tartjuk.

A hazugság gyümölcse halál
Ki az a „Gonosz”, akit az Úr itt egyes számban említ? (Írhatjuk nagy kezdőbetűvel, mert személyről van szó.) Jézus így jellemzi őt: Embergyilkos volt kezdettől fogva, és nem állt meg az igazságban, mert nincs benne igazság. Amikor a hazugságot szólja, a magáéból szól, mert hazug, és a hazugság atyja. (János 8:44)
Fontos értenünk a bibliai jelképeket. Ősszüleink nem a „tudás fájáról” ettek, ahogyan sokan hiszik, hanem a jó és rossz tudásának fájáról (1Mózes 2:17), vagyis az erkölcsi megítélés fájáról. Amit az Éden-kertben az ember a Kígyó tanácsára tett, ezt fejezi ki: „Isten ne szóljon bele az életünkbe, nekünk ne mondja meg, hogy mi jó és mi rossz, mi erkölcsös és mi erkölcstelen, mert tudjuk azt mi magunktól is.” Az ember önmaga istene akart lenni (Olyanok lesztek, mint Isten.)

Az ördög tehát a hazugság által megölte az embert. A hazugság halálos méreg.
Halálos méregről szól Jakab is, amikor a nyelv bűneiről beszél. Vajon a forrás ugyanabból a nyílásból árasztja-e az édes és a keserű vizet? (Jakab 3:6-11)
Mindebből az következik, hogy a beszéd tisztasága vagy tisztátalansága nem mellékes kérdés, hiszen az életünk múlik rajta.

http://ajandekozziget.hu/

Honlap készítés