MY WORLD E-BOOK

  

Az Én Világom 

 Képes Bibliai Idézetek Kincsestára

Letölthető a Képre Kattintva

Hangoskönyv

Facebook

Képes Ige Galéria

A Galéria Elérhető a Képre Kattintva

Látogató számláló

0
0
0
6
4
4
7
Keresztyén Blog
2020.02.07 09:44

Isten Tegnap Ma és Mindörökké Ugyanaz!

Isten tegnap ma és örökké ugyanaz! Ő betölti minden szükséged és még azon felül is ad! Add át neki amid van, bármi is az bármilyen kevés is Ő megszaporítja! Már az Ószövetségben is megismerhetjuk mint gondviselo Apuka. Egyszer egy prófétatanítvány felesége így kiáltott Elizeushoz: Szolgád, az én férjem meghalt; és te is tudod, hogy szolgád félte az Urat. Most eljött a hitelező, hogy elvegye két gyermekemet rabszolgájának. Elizeus megkérdezte tőle: Mit tehetek érted? Mondd meg nekem, mi van a házadban? Az asszony így felelt: Nincsen egyéb szolgálód házában, csak egy korsó olaj. Elizeus ezt mondta: Menj, kérj kölcsön edényeket ott kinn minden szomszédodtól, üres edényeket, de nem keveset. Az asszony elment, és bezárta maga és fiai mögött az ajtót. 

Azok eléje rakták az edényeket, ő pedig töltögetett. Amikor megteltek az edények, ezt mondta az egyik fiának: Tégy elém még egy edényt! De az így felelt neki: Nincs több edény. Ezután nem folyt több olaj.Az asszony elment az Isten emberéhez, és elbeszélte ezt. Ő pedig így szólt: Eredj, add el az olajat, és fizesd ki az adósságodat. Ami pedig megmarad, abból élj a fiaiddal együtt!
2Királyok 4:1‭-‬3‭, ‬7

Egyszer egy ember jött Baal-Sálisából, és hozott az Isten emberének az első termésből készült kenyeret: húsz árpakenyeret meg friss gabonát a tarisznyájában. Elizeus ezt mondta: Add oda a népnek, hadd egyenek! A szolgája azonban így szólt: Hogyan adjam ezt száz embernek? De ő így felelt: Add oda a népnek, hadd egyenek! Mert ezt mondja az Úr : Enni fognak és még marad is.2Királyok 4:42‭-‬43

„Ti adjatok nekik enni” válaszolta. „Nincs, csak öt kenyerünk és két halunk mondták. El kellene mennünk, hogy ennyi népnek ennivalót vegyünk.” Volt ott vagy ötezer férfi. Erre azt az utasítást adta tanítványainak: „Telepítsétek le őket olyan ötvenes csoportokban.” Úgy is tettek, letelepedtek mindnyájan. Most kezébe vette az öt kenyeret és a két halat. Föltekintett az égre, megáldotta, és tanítványainak adta, hogy osszák ki a népnek. Mindnyájan ettek és jól is laktak, s végül még tizenkét kosárra való maradékot szedtek össze. Luk.9.

Simon így felelt: „Mester, egész éjszaka fáradtunk ugyan, és semmit sem fogtunk, de a te szavadra mégis kivetem a hálókat.” S amikor ezt megtették, olyan nagy tömeg halat kerítettek be, hogy szakadoztak a hálóik; ezért intettek társaiknak, akik a másik hajóban voltak, hogy jöjjenek és segítsenek nekik. Azok pedig odamentek, és annyira megtöltötték mind a két hajót, hogy majdnem elsüllyedtek.
Lukács 5:5‭-‬7

Honlap készítés