MY WORLD E-BOOK

Az Én Világom

Vers & Ige Gyüjtemény E-book

Letölthető: Kattints a Képre!

Facebook

Ige Galéria

        Ige Galéria 

       Katt a Képre

 

Látogató számláló

0
0
1
3
2
5
7
Blog
2020.02.13 10:27

Én vagyok a Feltámadás és az Élet!

Jézus a feltámadás és az élet! Egy meghalt mindenkiért tehát mindenki meghalt ő benne és mindenki feltámadt és el ő benne! Vele együtt meg haltunk vele együtt feltámadtunk az örök életre és mennyei helyekre lettünk ültetve! Már az Ószövetségben is láthatjuk, hogy ő a feltámadás és az élet! Sunemi asszony fia, 2Kir.4. Újszövetség Lázár feltamasztasa JÁN. 11. Naini ifjú Luk. 7..... Emlékezz arra, hogy Jézus Krisztus, aki Dávid utóda, feltámadt a halottak közül. Erről szól az én evangéliumom,2Timóteus 2:8 Igaz beszéd ez: Ha vele együtt haltunk meg, vele együtt fogunk élni is.
2Timóteus 2:11 Bement, bezárta kettőjük mögött az ajtót, és imádkozott az Úrhoz. Majd fellépett az ágyra, odafeküdt a gyermek mellé, és rátette száját a szájára, szemét a szemére, tenyerét a tenyerére. Ahogy így ráhajolt, fölmelegedett a gyermek teste.

Azután néhányszor föl-alá járt a házban, majd ismét odalépett, és föléje hajolt. Ekkor a fiú tüsszentett hétszer egymásután, és felnyitotta a szemét. Ő pedig odahívta Géhazit, és azt mondta: Hívd ide a súnémi asszonyt! Az odahívta, és amikor odament hozzá, így szólt: Viheted a fiadat. Az asszony, odamenve, a lábához esett, a földre borult, azután vette a fiát és elment.
2Királyok 4:33‭-‬37

Naini ifjú : Amikor az Úr meglátta az asszonyt, megszánta, és így szólt hozzá: „Ne sírj!” Azután odalépett, és megérintette a koporsót. Akik vitték, megálltak, ő pedig így szólt: „Ifjú, neked mondom, kelj fel!” Erre felült a halott, és elkezdett beszélni; Jézus pedig átadta az anyjának.
Lukács 7:13‭-‬15

Lázár feltámasztása: Márta így szólt Jézushoz: Uram, ha itt lettél volna, nem halt volna meg a testvérem. 

De most is tudom, hogy amit csak kérsz az Istentől, megadja neked az Isten. 

Jézus ezt mondta neki: Feltámad a testvéred! 

Márta így válaszolt: Tudom, hogy feltámad a feltámadáskor, az utolsó napon. 

Jézus ekkor ezt mondta neki: Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz énbennem, ha meghal is, él;  és aki él, és hisz énbennem, az nem hal meg soha. Hiszed-e ezt?   Márta így felelt: Igen, Uram, én hiszem, hogy te vagy a Krisztus, az Isten Fia, akinek el kell jönnie a világba. 

Jézus így szólt: Vegyétek el a követ! Márta, az elhunyt testvére így szólt hozzá: Uram, már szaga van, hiszen negyednapos. 

Jézus azonban ezt mondta neki: Nem mondtam-e neked, hogy ha hiszel, meglátod az Isten dicsőségét?  Elvették tehát a követ, Jézus pedig felemelte a tekintetét, és ezt mondta: Atyám, hálát adok neked, hogy meghallgattál. 

Én tudtam, hogy mindig meghallgatsz, csak a körülálló sokaság miatt mondtam, hogy elhiggyék, hogy te küldtél engem. 

Miután ezt mondta, hangosan kiáltott: Lázár, jöjj ki! 

És kijött a halott, lábán és kezén pólyákkal körülkötve, arcát kendő takarta. Jézus szólt nekik: Oldjátok fel, és hagyjátok elmenni! Jan.e.11.

Honlap készítés