MY WORLD E-BOOK

Az Én Világom

Vers & Ige Gyüjtemény E-book

Letölthető: Kattints a Képre!

Facebook

Ige Galéria

        Ige Galéria 

       Katt a Képre

 

Látogató számláló

0
0
1
3
2
5
6
Blog
2020.03.31 12:36

Aki segítségül hívja az Úr nevét megmenekül!

Ne hagyd magad megtéveszteni! Nincs más örömhír! Egy igazi öröm hír van! Hanem mit mond az Írás? „Egészen közel van hozzád az Isten üzenete. Ott van az a szádban és a szívedben.” Ez pedig a hit üzenete, amit hirdetünk. Ha tehát kimondod és elismered, hogy Jézus az Úr, és szívedben hiszed, hogy Isten feltámasztotta őt a halálból, akkor megmenekülsz.Ugyanis „mindenki megmenekül, aki segítségül hívja az Úr nevét.Jézus ezt felelte nekik: "Az az Istennek tetsző dolog, hogy higgyetek abban, akit ő küldött."" (János 6:28-29).És az, mikor eljő, megfeddi a világot bűn, igazság és ítélet tekintetében: Bűn tekintetében, hogy nem hisznek én bennem; JÁN. 16.6. Isten féltő szeretetével féltelek titeket, mivel a Vőlegény számára akarlak titeket felkészíteni, ahogyan a menyasszonyt eljegyzik a vőlegény számára. Igen, én „eljegyeztelek” benneteket Krisztus számára, és arra törekszem, hogy úgy vigyelek hozzá, mint tökéletes menyasszonyát.Az a vőlegény, akinek menyasszonya van! A vőlegény barátja csak vár és figyel, hogy mikor hallja meg a közeledő vőlegény hangját. Mennyire örül, amikor meghallja! Most én is így örülök: boldog vagyok, hogy ő megérkezett!

Meglep, hogy ilyen gyorsan elfordultatok Istentől, aki Krisztus kegyelmére hívott meg titeket, és átpártoltatok egy másik örömhírhez. De nincs más örömhír! Csak néhány ember megzavar titeket, és el akarja ferdíteni a Krisztusról szóló örömüzenetet. Az igazi örömhír az, amit mi hirdettünk nektek. De, még ha mi magunk, vagy egy Mennyből jött angyal hirdetne is valami másfajta örömhírt, legyen átkozott! Ismétlem: ha valaki más örömhírt hirdetne nektek, mint amelyet tőlünk elfogadtatok, átkozott legyen!Mert azt türelmesen elviselitek, ha egy idegen elmegy hozzátok, és mást mond Jézusról, mint amit mi. Készek vagytok arra is, hogy más szellemet, vagy más örömhírt fogadjatok be, mint amelyet már befogadtatok. Akkor talán engem is türelmesen elviselhetnétek!Hogyan lehettek ennyire ostobák, hogy a Szent Szellemben elkezdett új életeteket most emberi erővel akarjátok folytatni?! Olyan sok minden történt veletek! Talán minden hiába volt?! Remélem, hogy nem! Mit gondoltok, Isten azért adja Szent Szellemét nektek, vagy azért munkálkodik hatalmas csodákkal köztetek, mert megtartottátok a Törvény előírásait? Nem! Azért teszi mindezt, mert mikor meghallottátok az örömhírt, hittetek benne.Mert én meghaltam a törvény által a törvénynek, hogy Istennek éljek.
Gal. 2,20
Krisztussal együtt keresztre vagyok feszítve: többé tehát nem én élek, hanem Krisztus él bennem; azt az életet pedig, amit most testben élek, az Isten Fiában való hitben élem, aki szeretett engem, és önmagát adta értem.
Gal. 2,21Krisztussal együtt keresztre vagyok feszítve: többé tehát nem én élek, hanem Krisztus él bennem; azt az életet pedig, amit most testben élek, az Isten Fiában való hitben élem, aki szeretett engem, és önmagát adta értem.

Gal. 2,21
Én nem vetem el az Isten kegyelmét: mert ha a törvény által van a megigazulás, akkor Krisztus hiába halt meg.De ez nem is csoda, hiszen maga a Sátán is elhiteti az emberekkel, hogy ő a világosság angyala . Nem meglepő tehát, ha a Sátán szolgái olyan álarcot vesznek fel, hogy az igazság szolgáinak látsszanak. Végül azonban megkapják, amit a tetteik szerint megérdemeltek. Aki hisz benne, az nem esik ítélet alá, de aki nem hisz, az már ítélet alá esett, mert nem hitt az Isten egyszülött Fia nevében. JÁN. 3.18.Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert az Isten nem azért küldte el a Fiút a világba, hogy elítélje a világot, hanem, hogy üdvözüljön a világ általa.És ahogyan Mózes felemelte a kígyót a pusztában, úgy kell az Emberfiának is felemeltetnie, hogy aki hisz, annak örök élete legyen őbenne.és mindabból, amiből Mózes törvénye által nem igazulhattatok meg, őáltala mindenki megigazul, aki hisz. Ennek hallatára örvendeztek a pogányok, és magasztalták az Úr igéjét, és akik az örök életre választattak, mindnyájan hívővé lettek. Az Úr igéje pedig elterjedt az egész tartományban.
Cselekedetek 13:39‭, ‬48‭-‬49 HUNB
János 3:14‭
Pál második levele a korinthusiakhoz 11:14‭
Pál második levele a korinthusiakhoz 11:2-4
Pál levele a galatákhoz 1:6‭-‬
Pál levele a rómaiakhoz 10:13
Pál levele a rómaiakhoz 10:8‭-‬9

Honlap készítés