MY WORLD E-BOOK

Az Én Világom

Vers & Ige Gyüjtemény E-book

Letölthető: Kattints a Képre!

Facebook

Ige Galéria

        Ige Galéria 

       Katt a Képre

 

Látogató számláló

0
0
1
3
2
5
6
Blog
2021.04.10 10:24

Az Úr dicsősége

Az Úr levetette Isteni dicsőségét mikor a Földre jött feltámadásával visszakapta és nekünk továbbadta. Mi feladatunk, hogy dicsőitsük őt a testünkben, tükrözzük vissza az Úr dicsőségét csak őt az ő dicsőségét szerelmét szemléljük imádjuk, így elváltozunk az Ő képére és hasonlatosságára. Az Úr neked adta a dicsőségét, kinyilvánította szerelmét (szeretetének csúcspontja-szerelme teljessége) ez az én szerelmes fiam akiben gyönyörködöm, ahogy az Atya Jézust szereti és Jézus az Atyát úgyanúgy szeret téged is ebbe a szerelem egységbe von be téged, ezt tapasztalod meg amikor az Úr megmutatja dicsőségét neked kijelenti teljes Isteni szerelmét megismered őt teljes valójában, szépségében( imádás) Megmutatja láthatóvá teszi Isteni onmagát, arcát, szépségét, fényét, teljességet!
Megdicsoules hegyére visz mint Péter Jakab és Jánost! Egyesült veled eggye tett önmagával és az Atyával, teljessé tette a szerelmet bennünk tokeletes egységben Az Atya Jézus és Én , ahogy ő van mi is úgy vagyunk ezen a világon, legyozve a bűnt betegséget halált, az Atya jobbján ülünk dicsőségben győztesen, ezért dicsőítsük őt a testünkben az életünkben, hogy a világ is felismerje az Urat bennünk! Az Úr elvégezte a munkát amit az Atya rá bízott Elvégeztetett a kereszten, ezzel dicsoitette az Atyát, az Atya feltámasztotta Jézust a halálból, ezzel megdicsoitette Jézust, Dicsőítsétek tehát testekben az Urat! Végezzük a ránk bízott feladatot az életeddel mutasd be hogy egy vagy az Úrral, hogy akik sóvárigva várják Isten fiait megelegedjenek, felismerjek bennünk az Urat! Én dicsőítettelek téged e földön: elvégeztem a munkát, a melyet reám bíztál, hogy végezzem azt.János 17:4És most te dicsőíts meg engem, Atyám, te magadnál azzal a dicsőséggel, a melylyel bírtam te nálad a világ létele előtt.
János 17:5 Azt a dicsőséget, amelyet tőled kaptam, továbbadtam nekik, hogy ők is olyan egységben éljenek, ahogyan mi egységben élünk. Én bennük élek, és te, Atyám énbennem: hogy ők eljussanak a tökéletes egységre. Akkor ennek láttán majd az egész világ felismeri és elismeri, hogy te küldtél engem, és őket is ugyanúgy szereted, ahogyan engem.
János evangéliuma 17:22‭-‬23Hat nap múlva Jézus maga mellé vette Pétert, Jakabot és testvérét, Jánost, s fölment külön velük egy magas hegyre. Ott elváltozott előttük: arca ragyogott, mint a nap, ruhája pedig olyan fehér lett, hogy vakított, mint a fény. S íme, megjelent nekik Mózes és Illés, és beszélgettek vele.Abban teljesedett ki bennünk a szeretet, hogy bizalommal várjuk az ítélet napját, mert ahogyan ő, úgy vagyunk mi is ezen a világon. A szeretetben nincs félelem. A tökéletes szeretet kizárja a félelmet, mert a félelemnek köze van a büntetéshez. Aki tehát fél, abban nem tökéletes a szeretet.Atyám, azt akarom, hogy azok, akiket nekem adtál, ott legyenek velem, ahol én vagyok. Azt akarom, hogy lássák dicsőségemet, amelyet tőled kaptam, mivel te már a világ teremtése előtt szerettél engem.Azon a napon megtudjátok majd ti, hogy én az én Atyámban vagyok, és ti én bennem, és én ti bennetek. (az a nap amikor Isten dicsőségét megmutatja neked szerelme teljes egysége ) Azt akarom, hogy lássák dicsőségemet, amelyet tőled kaptam, mivel te már a világ teremtése előtt szerettél engem. Úgy szeretted őket, ahogy engem szerettél...
János evangéliuma 17:24 EF
Honlap készítés