MY WORLD E-BOOK

  

Az Én Világom 

 Képes Bibliai Idézetek Kincsestára

Letölthető a Képre Kattintva

Hangoskönyv

Facebook

Képes Ige Galéria

A Galéria Elérhető a Képre Kattintva

Látogató számláló

0
0
0
3
6
8
6

Keresztény Blog

2019.05.28 14:41
Ahogyan az Anya vigasztalja gyermekét....

Ezt mondja az Úr:

A menny az én trónusom, a föld pedig lábam zsámolya. Milyen házat akartok építeni nekem, és milyen helyen kellene tartózkodnom? Hiszen mindent az én kezem alkotott, így keletkezett minden – így szól az Úr. Mert én arra tekintek, aki nyomorult és megtört szívű, és aki igéimet tiszteli.Bizony, ezt mondja az Úr: Folyamként árasztom rá a békességet, mint megáradt patakot, a népek gazdagságát. Megszoptatnak, karjukon hordoznak, és térdükön ringatnak benneteket. Ahogyan az anya vigasztalja fiát, úgy vigasztallak én titeket: Jeruzsálemben kaptok vigasztalást!
Ézsaiás 66:12‭-‬13 HUNB

Vegyétek figyelembe, hogy aki kevés magot vet a földbe, az kevés termést is fog aratni! Aki pedig bőven veti a magokat, annak az aratása is bőséges lesz. Mindenki annyit adjon bele a gyűjtésbe, amennyit előre elhatározott. Ne adjon senki kényszerből, se úgy, hogy később megbánja. Azt az embert szereti Isten, aki szívesen és jókedvűen ad. Mert ő képes rá, hogy rátok zúdítsa minden kegyelmét, és elárasszon jóságával. Annyira meg tud áldani benneteket, hogy minden körülmények között mindent bőségesen megkapjatok, amire csak szükségetek van. Sőt, még azon felül is, hogy bőségesen adakozhassatok a rászorulóknak. Amint meg van írva:

Isten azt akarja, tudd és hidd, hogy Ő szeret téged a nehézségek közepette is, a felhők fölött is ragyog a nap.

Nos, ki tudja közületek, hogy Isten szereti-e? Hányan hisztek benne, hogy Isten szeret titeket?
Ez azt jelenti, hogy hisztek ebben a szeretetben. Ezt nem elég tudni, hinni is kell benne.

A bűneid miatti teljes és összes haragja Jézusra hullott a kereszten. Tehát azt akarja, tudd és hidd, hogy Ő soha nem büntet már meg, mert Jézus elhordozta helyetted a büntetést. Amikor ezredszerre is elrontod a dolgokat és nem érzed magad méltónak, tudd és hidd, hogy mennyei Atyád még mindig megajándékoz azzal, hogy nem ítél el.Nos, tudjátok, mennyire szerette Isten a Fiát. Isten megnyitotta egyszer a Mennyországot és lenézett a Földre, amikor Jézus vízzel megkeresztelkedett. Csak, hogy mindenki biztosan tudja, hogy őt nem a bűnei miatt keresztelték meg, Isten jól hallhatóan szólt: "Ez az én szeretett fiam, akiben nekem örömöm telik." Isten szerette a fiát, de tudnotok kell, hogy feláldozta értetek. Figyeljetek! "Aki saját fiát sem kímélte, hanem feláldozta miértünk." Hogy is ne adna, vele, önként, ajándékba mondjátok, "önként, ajándékba" bármit? 


2018.01.24 09:58

A Jó Pásztor /Tanulságos Történet Mindenkinek/

Volt egyszer egy jó pásztor, aki igazán törődött a juhaival. Éjjel nappal vigyázott rájuk, zöld legelőkre vitte, hűs forrásokhoz vezette őket. Mikor megszomjaztak, hűs legelőkre vezette őket, mikor tűzött a nap keresztül vezette a juhait a sivatagon és a hófúváson. Olyan helyekre is elvitte őket ahová nem akartak menni. A Jó Pásztor azt monda Kövessetek engem a legjobb barátotok vagyok. Olyan helyre vezetlek titeket ahol az élet nem ér véget.
De az egyik juh nagyon szerette a világot és csak játszani akart, ezért elfordult a jó pásztortól és elcsatangolt…útnak indult, hogy megnézze mit talál és az ő kis báránykája követte őt. Felmásztak egy magas domb tetejére a szép látvány izgalomba hozta őket. A kis bárány hangot hallott a bozótból, melyből egy kígyó szemei villantak elő, mindketten nagyon megrémültek, mert nem volt ott a jó pásztor. A kisbárány megtántorodott és leesett a szikláról. A juh anya leszaladt a domb aljára. Csak sírt és sírt mert a gyermeke 


A Biblia képe szerint az apa olyan, mint egy pásztor, aki úgy vezeti a családját, mint a pásztor a rá bízott nyájat.Tekints a gyermekedre úgy, mint Istentől kapott ajándékra, ne pedig úgy, mint saját tulajdonodra. Ha úgy látod gyermekedet, mint Isten ajándékát, érezni fogod a felelősséged, hogy jól sáfárkodj vele. „Bizony, az Úr ajándéka a gyermek, az anyaméh gyümölcse jutalom” (Zsolt 127:3).

2017.04.27 10:13

 

 

 

book-623163_1920.jpg

Bizd magad Istenre!

 

A szikláról zuhanó János elkapott egy faágat. De alatta 300 méter mélység. Kapaszkodik, és elkezd kiabálni: Segítség, segítség! Van ott fent valaki?
Egyszer csak egy hangot hall:
János, János, hallasz engem?
Igen hallak, itt vagyok lent. Ki vagy te és hol vagy?
Én az Úr vagyok János, én mindenütt ott vagyok!
Istenem, kérlek segíts rajtam! Megígérem, ha segítesz lejutni innen, akkor soha többé nem vétkezem, életem hátralevő részében téged foglak szolgálni!
Lassabban az ígéretekkel János! Előbb hadd szedjelek le innen! A következőt kérem tőled, jól figyelj!
Bármit megteszek Uram, csak mondd, hogy mit tegyek!
Rendben! Engedd el az ágat!
Micsoda?

Te találkoztál már az élő Jézussal, van személyes kapcsolatod Vele?

Templomba járó vallásos vagy, vagy hívő? Vallásos máz mögé bújsz? Egy órát lógatod a lábadat a templomban, meghallgatod és aztán azt cselekszed mint a többi világi ember így egy helyre tartassz, mész a pokolba. A doktori titulus, a szép és új ruha nem rejti el a bűnt. A feladat Istennel szemben megállni, elszámolni a bűnöddel. Ki fog megmenteni? 

2017.04.27 10:28

Miért van szenvedés?

 

 

guess-attic-837156_640.jpgEgy ember elment levágatni a haját, és megigazíttatni a szakállát.
Ahogy a fodrász dolgozni kezdett, kellemes beszélgetésbe elegyedtek. Sok mindenről szót ejtettek, végül szóba került Isten is, mire a fodrász határozottan kijelentette: 
"Én nem hiszem hogy Isten létezik."

 

Mekkora Isten az életedben?


Egy kisfiú megkérdezte az apukájától: 
– Apu, mondd, mégis mekkora Isten? 
Az apa ezt hallva az égre pillantott, és mert ott meglátott egy repülőt, visszakérdezett: 
– Szerinted milyen nagy az a repülő? 
A fiú így válaszolt: 
– Hát kicsi, apa! Alig ­látom...

 

 

Mindannyian bűnösök vagyunk ezt elismerhetjük!
A bűn szolgálatáért a jogos fizetség a halál, Isten kegyelmi ajándéka pedig az örök élet Jézus Krisztusban"Róma 6:23
Tehát van reménységünk ő Pedig Jézus Krisztus! János 14:6 "Én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem mehet az Atyához, csak rajtam keresztül.Róma 10:9

Ne engedjünk az okkultizmusnak és a spiritizmusnak, ne forduljunk Jósokhoz, mert kaput nyit a démonikus erőknek!

A Biblia több helyen is említi a varázslókat, mágusokat, jósokat, főleg az Ószövetségi részben. Kerüld az okkult praktikákat, pl. horoszkópok, spiritiszta könyvek, agykontroll, new age, meditáció, és hasonló tanok könyveit. "Mert mind útálja az Úr, aki ezeket míveli, és az ilyen utálatosságokért űzi ki őket az Úr, a te Istened te előtted. A Sátán igaz állításokkal is dolgozik néha. Egyrészt van úgy, hogy egy igazság nyilvánosságra hozatalának még nem jött el az ideje, pillanatnyilag csak zavart keltene. Ilyen eseteket többször említ az Evangélium, amikor Jézus nem engedi, hogy az általa kiűzött gonosz lelkek elmondhassák, hogy Õ Isten fia. (Pl. Lk 4,41 )" 

Meghalnál Krisztusért vagy elfutnál?

 

run-634702_640.jpgTedd fel a kérdést magadnak, miután elolvasod ezt a bejegyzést – Elfutnál?

Egyik vasárnap délelőtt a templomban Istentiszteletet tartottak. Az 500-600 (templomlátogató) létszámú gyülekezet meglepődve tekintett két váratlanul betoppanó vendégre…Mindketten felöltözve talpig feketébe és mindegyiknél egy automata géppisztoly.

Egyik így kiáltott: „Bárki, aki úgy gondolja, hogy megéri Krisztusért hogy kapjon egy golyót, maradjon ülve.” Az énekkar azonnal kirohant… Az előljárók közül is megfutamodtak… És a nagyobb része a jelenlévőknek is elment…Az 500-600 hívő emberből csak 20-an maradtak.

Az egyik fegyveres férfi ezután körülnézett… és a lelkészre tekintve ezt mondta: “Jól van tiszteletes, megszabadítottuk a képmutatóktól…Most már kezdheti a prédikálást. További szép napot!” A két idegen erre megfordult és elment…

Túl mély ez az üzenet hogy ne gondolkozz el rajta…

Nevetségesen könnyen dobják el Istent az emberek…

 

"Azt akarom tehát, hogy a férfiak mindenütt bűntől tiszta kezeket felemelve imádkozzanak harag és kételkedés nélkül. Ugyanígy az asszonyok is tisztességes öltözetben, szemérmesen és mértékletesen ékesítsék magukat, ne hajfonatokkal és arannyal, gyöngyökkel vagy drága ruhával, 

2017.04.27 10:20

Beszélő Fák!

 

environmental-protection-326923_640.jpgBeszélő fák! Egy tortenet melybol láthatjuk Isten képes valóra váltani az álmaid, mégha nem is ugy ahogy mi elgondoltuk, Istennek terve van veled!
Élt egyszer egy dombtetőn három fa. Gyakran beszélgettek, elmondták egymásnak álmaikat, vágyaikat.
Az első fa egyszer így szólt:
- Belőlem egy kincsesláda lesz. Megtöltenek majd arannyal, ezüsttel és sok sok drágakővel.
Külsőmet is megfaragják, mindenki csodálni fogja szépségemet.
A második fa is elmondta vágyát:
- Belőlem hatalmas hajót fognak ácsolni az emberek.

2017.11.07 11:16

Isten jelen van az életünk minden területén!

 

"Istenem, kérlek, szólj hozzám!", suttogta az ember.
És a réti pipis énekelni kezdett, - de az ember nem hallotta meg.
Így az ember kiáltott: "Istenem, kérlek, szólj hozzám."
Mennydörgés rázta meg az eget, és villámlás hasította ketté, - de az ember nem hallotta meg.
Az ember körülnézett és azt mondta: 

2017.04.27 10:24

Jézus meghalt Érted!

 

17884220_974408176022454_1588659634092112645_n.jpg

 

„Mindnyájan, akik erre jártok, nézzetek ide, és lássátok: Van-e oly fájdalom, mint az

 én fájdalmam?” (Jeremiás siralmai 1:12)

John Griffin, aki egy vasúti felvonóhidat kezelt a Mississippi folyó felett, egy napon magával vitte kisfiát is a munkába. Miután a hatalmas hidat felemelte, Griffin ebédelni ment, ám hirtelen meghallotta a Memphis Expressz füttyét, ahogy az átkelő felé robogott. A megfigyelőpontról leugorva az irányítókarhoz rohant. Lepillantva elállt a szíve dobbanása! Kisfia leesett a fogaskerekek közé, és az egyik lába beszorult. Kétségbeesetten próbált kitalálni valamilyen mentési tervet, de már nem volt idő. 

2017.11.22 12:38


Sokan küzdünk bizonytalanságérzettel, arra kérnék mindenkit, hogy ne versengjünk, ne hasonlítgassuk magunkat másokhoz, mert hasonlóak vagyunk ugyan, de nem egyformák, ne irigykedjünk a vagyonukra, a képességeikre és elért sikereikre. Ha összehasonlítom magam másokkal, mindig fogok találni nálam jobbat és rosszabbat is, de arra a feladatra, amire születtem, egyedül én vagyok tökéletes”. Az alma és a narancs is a legjobb gyümölcs a maga nemében, az összehasonlításnak nincs értelme, van, aki az egyiket, van, aki a másikat részesíti előnyben. 

 

Az Úr Jézus ezt tanítja: Amivel tele van a szív, azt szólja a száj. (Lukács 6, 45)
Az a tény, hogy mi emberek tudunk beszélni (Isten földi teremtményei között egyedüliként!) óriási kiváltság, hatalmas lehetőség, és súlyos felelősség.
Kicsiny testrészükkel, a nyelvükkel nagy kárt okozhatunk az egész életünket is beszennyezheti. A trágár szavak minden esetben trágár szavak, a hazugság mindenki szájából hazugság. Aki így beszél, az romlott szívű ember. A hazugság halálos méreg. A rágalmazás, fecsegés, illetve pletyka bűne “A rágalmazó titkokat fed fel, azért a fecsegővel ne barátkozz!”Tanácsolja a Biblia (a Példabeszédek 20:19-ben). A pletykás emberek vagy tovább adják mások titkát, vagy ártatlanul rágalmazzák embertársaikat. De minden esetben nagy kárt, sok bánatot, és félreértést okoznak.A családi életet és a közéletet egyaránt jótékonyan gyógyító tanítás a Hegyi Beszédben ez: A ti beszédetekben az igen legyen igen, a nem pedig nem, ami pedig túlmegy ezen, az a gonosztól van. (Máté 5:37)

2017.11.07 09:21

Aranyosi Ervin: Mikor leszek boldog?

 

 

Mikor leszek boldog?
– Amikor akarom!
Mikor nem a múltam
sebeit vakarom.
Mindnek megbocsátok,
ki ellenem vétett,
mert a vádaskodás
nem oszlat sötétet.

 

Mert tudom a dühöm,
haragom és mérgem,
lelkemet mérgezik,
s nem élhetek szépen.
Elvakultan nem jó
a világban járni,
nem enged álmodni,
kitárt szívvel látni!

 

2017.11.02 09:22
Dicsőség az Úrnak!

"Aki hű a kevesen, a sokon is hű az, és aki a kevesen hamis, a sokon is hamis az. Mt 25,21 11 Ha tehát a hamis mammonon nem voltatok hűségesek, ki bízza rátok az igazit? 12 És ha a másén nem voltatok hűek, ki adja oda nektek azt, ami a tietek?"


A Hit Cselekedetek nélkül Holt

 

Az életemet a hitemre és a Szentírás tanításaira építettem fel. Ezek magabiztosságom, határozottságom és kitartásom forrásai. A hitem irányítja a tetteimet, egyensúlyt találok az elmémben, a testemben, a szívemben és a lelkemben.Minden ember úgy érzi, az ő terhei a legnehezebbek. Sokan úgy érzik, magukra maradnak a gondjaikkal, a problémáikkal, és sokan vannak olyanok is, akik nem látják a kiutat, akik nem rendelkeznek azzal az erővel, amelynek birtokában továbbléphetnének.
Nick Vujicic, a végtagok nélkül született szerb származású ausztrál fiatalember a világot járva, a saját példáján keresztül szembesíti az embereket azzal, hogy vannak, akik valóban komoly problémákkal küzdenek, mégsem adják fel. 

 

 

Mi az egyetlen megoldás az aggodalmaskodásra?

Azt mondom ezért nektek: Ne aggódjatok életetek miatt, hogy mit esztek vagy mit isztok, sem testetek miatt, hogy mibe öltöztök! Nem több az élet az eledelnél s a test a ruhánál? Nézzétek az ég madarait! Nem vetnek, nem aratnak, csűrbe sem gyűjtenek – mennyei Atyátok táplálja őket. Nem többet értek ti náluk? Ugyan ki toldhatja meg életét csak egy könyöknyivel is, ha aggodalmaskodik? Hát a ruházat miatt miért nyugtalankodtok?

Egy dolog ami nélkül előbb-utóbb szétesik a házasságod!
Nem sok embernek jut eszébe, de a legalapvetőbb emberi szükséglet közé tartozik ami nélkül, nem tudjuk megoldani a felmerülő problémáinkat, nem tudjuk fenntartani, ápolni a kapcsolatainkat az a 

Kik is valójában az angyalok, mi a szerepük a Biblia szerint?

Sokan tévesen ítélik meg az angyalokat, és néha Istenként imádják, Hozzá imádkoznak és áldják őket. Az angyalok Isten teremtményei, angyali sereg...sokan vannak...ne őket imádjuk.A Biblia szerint TILOS az angyalok imádata,CSAKIS ISTENT IMÁDHATJUK!

Egy dolog amiről felismerheted a hamis prófétát!

A legjobb módja a hamisság és a hamis tanítók elleni védekezésnek az, ha ismered az igazságot. "Őrizkedjetek pedig a hamis prófétáktól, a kik juhoknak ruhájában jőnek hozzátok, de belől ragadozó farkasok.
MInden tanitást vizsgáljatok meg, ha gyülekezetbe jársz nézz utána ki irányít valójában és mi szerint, milyen gyümölcsöket terem az a gyülekezet, mert a sátán bárány bőrbe bujt farkas képében jelenik meg.....
Ha még nem tartozol sehová, vagy éppen azon

2017.05.25 11:09

Adakozás előnyei!

"Mondd meg nekik, hogy használják pénzüket jó cselekedetekre. Bővelkedjenek a jótéteményekben és örömmel adakozzanak a szükségben lévőknek; legyenek mindig készek megosztani másokkal mindazt, amit Isten adományozott számukra. Ha így tesznek, valódi kincset gyűjtenek majd maguknak a mennyben.” (1 Timóteus 6:18-19)

Jób szenvedés történet tanulsága Az igazi kérdés Jób hite körül forog: vajon akkor is kitartóan bízik Istenben, amikor minden rosszra fordul?” (p. 599.).Hasonló a mi helyzetünk is, a szenvedéseink ugyanis formálnak minket, és közelebb visznek Istenhez. Ő pedig minden esetben, amikor hittel és bizalommal viseltetünk iránta a szenvedéseink közepette is, újabb és újabb győzelmet arat a Sátán fölött.
Legyél Hűséges a megpróbáltatások idején is, tartsd ki, mert bármi is történik Isten veled van soha sem hagy el, még ha ez nem is látszik, még ha nem tudod mi zajlik 

2017.05.17 10:37
Hogyan tarthatja tisztán életútját az ifjú?

Hogyan tarthatja tisztán életútját az ifjú? Úgy, hogy megtartja igédet. 10 Teljes szívből kereslek téged, ne engedd, hogy eltérjek parancsolataidtól! 11 Szívembe zártam beszédedet, hogy ne vétkezzem ellened. 12 Áldott vagy te, Uram! Taníts meg rendelkezéseidre! 13 Ajkam fölsorolja szád minden döntését. 14 Minden gazdagságnál nagyobb öröm, ha intelmeid szerint élhetek. 15 Utasításaidon elmélkedem, és figyelek ösvényeidre. 16 Gyönyörködöm rendelkezéseidben, igédről nem feledkezem meg. 17 Bánj jól szolgáddal, hogy élhessek, és én megtartom igédet. 18 Nyisd föl szememet, hogy megláthassam, milyen csodálatos a te törvényed. 19 Jövevény vagyok a földön, ne rejtsd el előlem parancsolataidat! Zsolt 119.

2017.05.08 13:38
Tisztelt apádat és anyádat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Isten felszólít bennünket arra, hogy tiszteljük apánkat és anyánkat. Olyan fontosnak tartja a szülők tiszteletét, hogy a Tízparancsolatban is előírja (2Móz 20:12), majd az Újszövetségben megismétli „Gyermekek! Engedelmeskedjetek szüleiteknek az Úrban, mert ez a helyes. ’Tiszteld apádat és anyádat’ ez az első parancsolat, amelyhez ígéret fűződik, mégpedig ez ’hogy jó dolgod legyen, és hosszú életű légy a földön.’” (Ef 6:1-3) A szülők tisztelete az egyetlen parancs a Bibliában, amelyhez a hosszú élet ígérete kapcsolódik. Aki tiszteli a szüleit, áldott lesz (Jer 35:18-19),

2017.05.05 10:58

A Vigasztaló pedig a Szentlélek, akit az én nevemben küld az Atya, az majd mindenre megtanít titeket, és eszetekbe juttatja mindazokat, amiket mondtam nektek” Jn 14:26, Őbenne pedig titeket is, akik hallottátok az igazság igéjét, üdvösségetek evangéliumát, és hívőkké lettetek, eljegyzett pecsétjével, a megígért Szentlélekkel, örökségünk zálogával, hogy megváltsa tulajdon népét az ő dicsőségének magasztalására. efez. 1-13

 

Mivel védhetjük ki a sátán támadásait?

 

18073315_1415130058544115_874286673_n.jpgMivel védhetjük ki a Sátán támadásait?

Az Isteni fegyverzet első eleme az Igazságszeretet mellvasa, megigazulás páncélját is öltsük magunkra
Békesség saruja, hit pajzsa, Üdvösség sisakja és
a Lélek kardja amely Isten Élő és Ható Szava ezek segítségével védhetjük ki az ellenség ellenünk irányult 

Megtéréshez illő gyümölcs

 

szolo.pngTeremjetek hát megtéréshez illő gyümölcsöt.

Én vagyok az igazi szőlőtő, és az én Atyám a szőlősgazda. Zsolt 80,9-12 ; Ézs 5,1 2 Azt a szőlővesszőt, amely nem terem gyümölcsöt énbennem, lemetszi, és amely gyümölcsöt terem, azt megtisztítja, hogy még több gyümölcsöt teremjen. Fil 1,9-11 3 Ti már tiszták vagytok az ige által, amelyet szóltam nektek. Ef 5,26 4 Maradjatok énbennem, és én tibennetek. 

2017.04.27 13:40

Élő víz forrása

 

Jézus az élő viz forrása, ő a Kőszikla!
„Mert nálad van az élet forrása, a te világosságod által látunk világosságot.” Zsoltár 36,10
„ Azt hogy egy pohár víz mit ér, ahhoz hőség kell, ahhoz sivatag kell!”
Természetünknél fogva szomjazunk a vízre és nem unjuk meg, újra és újra kell!

2017.04.27 10:53

 

koszikla.jpg

 

 

Annak lesz jövője azt mondja a Szentírás, aki az életét Krisztusra a Kősziklára alapozza, akinek az alapja Jézus Krisztus, és így hoz döntéseket. Előre megmondta Jézus, hogy az övéit megpróbálja. hogy az ötvös is addig égeti az ezüstöt és az aranyat, amíg az a legtisztábban meg nem csillan.

Ne féljünk attól, hogy Jézus leéget rólunk sok mindent az 

Honlap készítés