MY WORLD E-BOOK

Az Én Világom

Vers & Ige Gyüjtemény E-book

Letölthető: Kattints a Képre!

Facebook

Ige Galéria

        Ige Galéria 

       Katt a Képre

 

Látogató számláló

0
0
1
3
2
5
6
Blog
2019.11.08 10:21

Jézus Dicsősége !

Jézus dicsősége szépsége gyönyörűsége a Napnál is ragyogóbb! Ezt a dicsőségét nekünk adta! Én azt a dicsőséget, amelyet nekem adtál, nekik adtam, hogy egyek legyenek, ahogy mi egyek vagyunk Jn. 17.Amikor majd Krisztus a mi életünk megjelenik, vele együtt mi is megjelenunk dicsőségesen Kol. 3.3.majd az igazak fénylenek Atyjuk országában, mint a nap. Akinek van füle, hallja!”Róm 8:29 Mert a kiket eleveismert, eleve el is rendelte, hogy azok az ô Fia ábrázatához hasonlatosak legyenek, hogy ô legyen elsôszülött sok atyafi között.
Máté 13:43 Hat nap múlva Jézus felment egy magas hegyre. Csak Pétert, Jakabot és annak testvérét, Jánost vitte magával. A hegyen a szemük láttára átváltozott. Arca úgy ragyogott, mint a Nap, a ruhája pedig fehéren fénylett. Ekkor megjelent mellette Mózes és Illés, és beszélgettek vele. A felhőből hang hallatszott: „Ő a Fiam, akit szeretek, és akiben gyönyörködöm! Őt hallgassátok!”ApCsel 26,13

Déltájban, király, napnál ragyogóbb világosságot láttam az úton, körül ragyogott engem is, útitársaimat is.Ragyogunk egy sötét világban, mert Jézus bennem és benned van. Ragyogunk. Elváltozunk, mert az Ő dicsőségét szemléljük. Ti vagytok a világ világosság...
Máté evangéliuma 17:1‭-‬5 EFOMi pedig az Úrnak dicsőségét mindnyájan fedetlen arccal szemlélve, ugyanazon ábrázatra elváltozunk, dicsőségről dicsőségre, úgy mint az Úrnak Szellemétől. (2Kor 3,18)Szeretteim, most Isten gyermekei vagyunk, és még nem lett nyilvánvalóvá, hogy mivé leszünk. De tudjuk, hogy ha nyilvánvalóvá lesz, hasonlókká leszünk Ő hozzá; mert meg fogjuk őt látni, amint van. (1Ján 3,2

Honlap készítés