MY WORLD E-BOOK

Az Én Világom

Vers & Ige Gyüjtemény E-book

Letölthető: Kattints a Képre!

Facebook

Ige Galéria

        Ige Galéria 

       Katt a Képre

 

Látogató számláló

0
0
1
3
2
5
7
Blog
2017.04.27 14:01

Mivel védhetjük ki a sátán támadásait?

Mivel védhetjük ki a sátán támadásait?

 

18073315_1415130058544115_874286673_n.jpgMivel védhetjük ki a Sátán támadásait?

Az Isteni fegyverzet első eleme az Igazságszeretet mellvasa, megigazulás páncélját is öltsük magunkra
Békesség saruja, hit pajzsa, Üdvösség sisakja és
a Lélek kardja amely Isten Élő és Ható Szava ezek segítségével védhetjük ki az ellenség ellenünk irányult 

támadásait
A sátán leghőbb vágya, hogy azt a tiszteletet adja meg neki az ember, ami csak az Istennek jár egyedül, mindenáron Isten helyére akar lépni.Öltsétek föl az Isten fegyverzetét, hogy az ördög cselvetéseinek ellenállhassatok. Az Efézus 6:12 világossá teszi számunkra, hogy a Sátán ellen vívott harc szellemi természetű, ezért semmilyen kézzelfogható fegyver nem bizonyul hatásosnak sem vele, sem csatlósaival szemben.

 

..álljatok ellen az ördögnek és elfut tőletek", " 
Jel.12:9 …aki az egész emberiséget becsapja…
2Kor.11:14-15 De ez nem is csoda, hiszen maga a sátán is elhiteti az emberekkel, hogy ő a világosság angyala. A Gonosz is tud jeleket és csodákat kreálni
Még Dávid királyt is rávette arra, hogy vétkezzen, mikor népszámlálást tartott:
1Krón.21:1 Ezek után történt, hogy a sátán Izráel ellen támadt és arra ingerelte Dávidot, hogy tartson népszámlálást Izráelben.
Mindig arra törekszik, hogy megkötözzön bennünket (ha nem állunk ellene)
Lk.13:16 Nézzétek ezt az asszonyt, aki Ábrahámtól származik, és akit a sátán tizennyolc évig megkötözve tartott! Ha az ökröket el lehet oldozni szombaton, akkor mennyivel inkább fel kell oldani ezt az asszonyt a kötelékeiből?

Szellemi fegyverek:
1. IGAZSÁG ÖVEZETE igazlelkűség öve 2. IGAZSÁGOSSÁG MELLVASA szeretet és hit páncélja 3. BÉKESSÉG SARUJA örömhír evangélium hirdetése
4. HIT PAJZSA erősek legyetek hitben. legyen hitetek....5. ÜDVÖSSÉG SISAKJA megtérés Isten gyermeke vagy 
6. SZELLEM KARDJA isten igéje Ef.6:17 Vegyétek kezetekbe a Szent Szellem kardját, amely az Isten beszéde!

Kisért, próbára tesz minket!
1Móz.3:4 A kígyó felelt: „Ugyan, dehogy fogtok meghalni! Isten ezt csak azért mondta, mert jól tudja, hogy amikor esztek annak a fának a gyümölcséből, felnyílik a szemetek, és olyanok lesztek, mint Isten: megismeritek mi a jó és mi a rossz.”
Mt.4:1 Ezután a Szent Szellem a pusztába vezette Jézust, hogy ott próbára tegye megkísértse a sátán.

Minél több figyelmet szentelünk az ellenségnek, annál jobban „megnyilvánul, ne foglalkozzunk vele túl sokat. Csupán ismernünk kell taktikáit.Nagyobb az aki bennetek van mint aki e világban van" a Sátán már legyőzetett ő egy bukott arkangyal Lucifer, teremtett lény.Ne benne higgyünk, hanem Istenben, tudjuk hogy létezik és mi a terve illetve hogyan védekezzünk ellene.
Fil.2:10-11 Térdet hajt minden teremtmény Jézus nevére Mennyben, Földön és föld alatt, es minden nyelv megvallja, hogy Jézus Krisztus az Úr, az Atya Isten dicsőségére!

Lk.10:18 Jézus erre így felelt: „Láttam a sátán bukását, ahogy a Mennyből lezuhant, mint a villám!”
Ez.28:17 Szépséged miatt szíved felfuvalkodott, fényességed miatt bölcsességed megromlott, ezért a földre dobtalak, királyok szeme elé hajítottalak, hogy mind lássanak.

Honlap készítés